StartVi finns nära digOm lokalt engagemang

Om lokalt engagemang

Detta erbjuder vi

MHF:s lokala verksamhet i Sveriges kommuner utgör basen för vårt trafiksäkerhetsarbete. Lokalavdelningarna genomför utåtriktade aktiviteter där man sätter fokus på någon fråga som är viktig för människors livskvalitet och säkerhet i närområdet. Aktiviteterna kan vara något av de medlemsprojekt som MHF just nu driver eller insatser som behöver göras för att göra trafiken säkrare där just du bor och rör dig i trafikmiljön.

MHF:s lokalavdelningar finns i nästan varje kommun. Förutom att vara en social mötesplats för sina medlemmar görs opinionsbildande insatser för säker och nykter trafik, t.ex. hastighetsefterlevnad, smarta trafiklösningar och vettig samhällsplanering.

Som ideell funktionär i MHF erbjuder vi intressanta utbildningar i trevlig form tillsammans med andra engagerade medlemmar. Vi har som mål att alla som engagerar sig i MHF ska känna sig förberedda och trygga med uppgiften. Den insats du kan göra är verkligen uppskattad och välkommen!

Vill du vara med?

Du är varmt välkommen med som ideell funktionär i vår verksamhet. Kontakta den som är ansvarig för den region där du bor, så tar de hand om din intresseanmälan.
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399