StartSäkrare i trafikenTylösandsseminarietProgram 2017

Program 2017

PROGRAMMET DETALJPLANERAS JUST NU OCH KAN ÄNDRAS.

Anmälan till Tylösandsseminariet 2017 (öppnas i ny flik)


Måndag 11 september.


19.00 Registreringen öppnar


20.00 Smygstartsmiddag

Starta mjukt med nätverkande. Passa på att träffa branschfolk och beslutsfattare.

Tisdag 12 september.


09.00 Registreringen öppnar


10.00 Kaffe och smörgås


Block 1 - Konferensen öppnas


10.30 Invigningstal - Tylösandsseminariet 60 år

Maria Bergström, Ordförande MHF

10.40 Dagen då livet förändrades

Mats Sjöö, MADD Sweden/NBV

10.50 Presentation av årets moderator och redaktör

______________________________

Block 2 - Nystart Nollvisionen


11.00 Trafikverket

Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket

11.15 Trafikverkets uppdrag att leda samverkan

Maria Krafft, Måldirektör Trafikverket

11.30 Trafikanalys, uppföljning av uppdragen i Nystart Nollvision

Brita Saxton, Generaldirektör Trafikanalys

11.45 Samtal och framtidsspaning

Lena Erixon och Brita Saxton

11.55 PAUS


12.10 Nollvisionen som koncept och dess expansion

Ragnar Andersson, Centrum för personsäkerhet

12.20 Nollvisionen på export

Matts-Åke Belin, Trafikverket

12.30 Information om utställarna

Micke Valier, MHF
______________________________

12.40 Lunch

______________________________

Block 3 - Hur beter vi oss egentligen?


14.10 Olycksutveckling och möjlig framtida reduktion av olyckor

Dr polit. og Dr. Philos. Rune Elvik, TØI

14.30 Fair Transport

Tove Winiger, Sveriges Åkeriföretag

14.40 Programpunkt under planering

Här kommer snart en spännande ny programpunkt
______________________________

15.10 Paus

______________________________

15.25 Suicidfall i transportsystemet

Anna-Lena Andersson, Trafikverket

15.40 "Mobil i bil", utvärdering och åtgärder

Therese Malmström, Transportstyrelsen

15.50 Hur hanteras olika trafiksäkerhetsbrott i rättsväsendet och samhället?

Måns Svensson, Rättssociologiska institutionen Lunds Universitet
______________________________

16.10 Kaffe

______________________________

Block 4 - Tekniska framsteg mot Nollvisionen


16.40 Hur säker är bilen?

Anders Kullgren, Folksam

16.50 Vilka olyckor blir kvar när fordonsflottan byts ut?

Matteo Rizzi, Folksam

17.00 FFI-programmet


17.10 Volvo, Drive Me

Kalle Runnberg, Volvo

17.25 Förstår människan den nya tekniken?

MariAnne Karlsson, Chalmers university of technology

17.35 Samarbete polisen och Trafikverket, automatiska nykterhetskontroller

Anders Wiman

17.50 Räddningstjänstens arbete med nollvisionen

Mattias Sjöström, Räddningstjänsten i Halmstad och MSB

18.00 Avrundning av dagen


18.15 Slut för idag

______________________________

20.00 Middag

______________________________Onsdag 13 september.


Block 5 - Nystart Nollvisionen


08.45 Infrastrukturministern

Anna Johansson, Infrastrukturminister

09.05 Den nationella cykelstrategin

Lena Kling, Näringsdepartementet

09.20 Fossilfri fordonsflotta 2030, hur uppfylls säkerhetskraven?

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

09.35 Studie angående dödsolyckor och fotgängare på landsbygd

Anders Kullgren, Folksam

09.45 Lokalpolitikens ansvar: Hur påverkar Nollvisionen er kommun?

Daniel Helldén (MP), Stockholm, Johan Nyhus (S), Göteborg

10.00 Lokalpolitikens ansvar: Hur påverkar Nollvisionen er kommun?

Mari-Louise Wernersson (C), Falkenberg, Peter Lindroth (S), Karlsborg (samt ordf. i SmåKom)

10.15 Programpunkt under planering

Här kommer snart en spännande ny programpunkt

10.30 Information om utställarna

Micke Valier, MHF
______________________________

10.40 Kaffe

______________________________

11.10 Block 6 - Parallella seminarium - Ange ditt val i anmälan


1. Racer eller mormor - Kan alla cykla?


2. För vem är vägen säker? - Oskyddade trafikanter


3. Är det lätt att vara tung? Tunga fordon


4. Fossilfria fordon - vad krävs?


5. Trafikverkets uppdrag att leda samverkan - Fördjupning


______________________________

12.10 Lunch

______________________________

Block 7 - Det delade ansvaret


13.20 Transportstyrelsen

Jonas Bjelfvenstam, Generaldirektör Transportstyrelsen

13.35 Polisens uppdrag och framtida trafikstrategi

Maria Lönegård, Polismyndigheten

13.50 Systembolagets samhällsuppdrag ur ett trafiksäkerhetsperspektiv

Marie Nygren, vice VD Systembolaget

14.00 Insatser för att minska ANDT-relaterade skador i trafiken

Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten

14.10 SMADIT - Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken

Jonas Rutgersson, Smaditsamordnare
______________________________

Finalpass


14.20 Nollvisionen; start och framtid

Claes Tingvall

14.35 Tack för i år

Göran Sydhage, VD MHF
______________________________

HEMFÄRD (flyg 16:10, tåg 16.52)

______________________________

Anmälan till Tylösandsseminariet 2017 (öppnas i ny flik)

MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399