StartSäkrare i trafikenTylösandsseminarietProgram 2017

Program 2017

Här är programhäftet i PDF-format: Programhäfte

Måndag 11 september.


18.00 Registreringen öppnar. OBS i Hotellreceptionen.


20.00 Smygstartsmiddag

Starta mjukt med nätverkande. Passa på att träffa branschfolk och beslutsfattare.

Tisdag 12 september.


09.00 Registreringen öppnar. OBS vid konferensentrén.


10.00 Kaffe och smörgås


Block 1 - Konferensen öppnas


10.30 Invigningstal - Tylösandsseminariet 60 år

Maria Bergström, Ordförande MHF

10.40 Dagen då livet förändrades

Mats Sjöö, MADD Sweden/NBV

10.50 Presentation av årets moderator

Catharina Elmsäter Svärd
______________________________

Block 2 - Nystart Nollvisionen


11.00 Trafikverket

Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket

11.15 Trafikverkets uppdrag att leda samverkan

Maria Krafft, Måldirektör Trafikverket

11.30 Trafikanalys, uppföljning av uppdragen i Nystart Nollvision

Brita Saxton, Generaldirektör Trafikanalys

11.45 Samtal och framtidsspaning

Lena Erixon och Brita Saxton

11.55 PAUS


12.10 Nollvisionen som koncept och dess expansion

Ragnar Andersson, Centrum för personsäkerhet

12.20 Nollvisionen på export

Matts-Åke Belin, Trafikverket

12.30 Information om utställarna

Micke Valier, MHF
______________________________

12.40 Lunch

______________________________

Block 3 - Hur beter vi oss egentligen?


14.10 Olycksutveckling och möjlig framtida reduktion av olyckor

Dr polit. og Dr. Philos. Rune Elvik, TØI

14.30 Trafiksäkerhetsarbete i praktiken

Jan Andersson, ÖGS-bolaget

14.40 IKEA, code of conduct och trafiksäkerhet.

Johan Segerstéen, IKEA

14.50 Diskussion

Fortsatt samtal om ansvar med Jan Andersson och Johan Segerstéen
______________________________

15.00 Paus

______________________________

15.15 Svenskt körkort för nyanlända, i praktiken

Berit Johansson, STR, och Lennart Svensson, Murtans Trafikskola Falkenberg.

15.25 Suicid i transportsystemet

Anna-Lena Andersson, Trafikverket

15.40 "Mobil i bil", utvärdering och åtgärder

Therese Malmström, Transportstyrelsen

15.50 Hur hanteras olika trafiksäkerhetsbrott i rättsväsendet och samhället?

Måns Svensson, Rättssociologiska institutionen Lunds Universitet
______________________________

16.10 Kaffe

______________________________

Block 4 - Tekniska framsteg mot Nollvisionen


16.40 Hur säker är bilen?

Anders Kullgren, Folksam

16.50 Vilka olyckor blir kvar när fordonsflottan byts ut?

Matteo Rizzi, Folksam

17.00 Bil och barnskydd - resultat från ett FFI-projekt

Isabelle Stockman, Volvo Cars

17.10 Volvo, Drive Me

Catharina Elmsäter-Svärd

17.25 Förstår människan den nya tekniken?

MariAnne Karlsson, Chalmers university of technology

17.35 Samarbete mellan Polisen och Trafikverket, NYKTRA-projektet

Anders Wiman, projektledare NYKTRA-projektet

17.50 Räddningstjänstens arbete med nollvisionen

Mattias Sjöström, Räddningstjänsten i Halmstad och MSB

18.00 Avrundning av dagen


18.15 Slut för idag

______________________________

19.45 Middag

______________________________Onsdag 13 september.


Block 5 - Nystart Nollvisionen


08.45 Infrastrukturministern inleder dagen

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

09.05 Den nationella cykelstrategin

Lena Kling, Näringsdepartementet

09.20 Kan trafiken bli fossilfri 2030 och vilka synergieffekter kan det ha på trafiksäkerheten?

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

09.35 Dödsolyckor med fotgängare och cyklister på landsbygd

Anders Kullgren, Folksam

09.45 Lokalpolitikens ansvar: Hur påverkar Nollvisionen politiken i en stor stad?

Daniel Helldén (MP), Stockholm, Johan Nyhus (S), Göteborg

10.00 Lokalpolitikens ansvar: Hur påverkar Nollvisionen politiken i en mindre stad?

Mari-Louise Wernersson (C), Falkenberg, Peter Lindroth (S), Karlsborg (samt ordf. i SmåKom)

10.15 MC och hastighet

Anders Wiman

10.30 Information om utställarna

Micke Valier, MHF
______________________________

10.40 Kaffe

______________________________

11.10 Block 6 - Parallella seminarium - Ange ditt val i anmälan


1. Racer eller mormor - Kan alla cykla?

 • Flera nya olika cyklar och cyklister - hur påverkas trafiksäkerheten? – Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB
 • Trafiksäkerhetsrådet, en ny organisation – Lars Strömgren, Cykelfrämjandet
 • Hur gör vi vägen säkrare för cyklisterna? – Anna Niska, VTI

2. För vem är vägen säker? - Oskyddade trafikanter

 • Temaanalyse av uoppmerksomhet ved dødsulykker – Guro Ranes, Statens vegvesen
 • Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2014 – Lars-Inge Haslie, Statens vegvesen
 • MC och vägräcken – Jörgen Persson, Trafikverket
 • MC och hastighet – Anders Wiman

3. Är det lätt att vara tung? - Tunga fordon

 • Vägräcken och tung trafik – Johan Granlund, vägexpert/seniorkonsult WSP
 • Autobroms i lastbil – Laurent Decoster, Volvo Group Trucks Technology
 • Trafiksäkerhetsarbete i praktiken – Jan Andersson, ÖGS-bolaget

4. Fossilfria fordon - vad krävs?

 • Vilka styrmedel behövs för att nå fossilfri transportsektor? – Anders Norén, BIL Sweden
 • Styrmedel för ökad användning av biodrivmedel – Ebba Tamm, SPBI
 • Vägen till fossilfritt – Urban Wästljung Scania
 • Hur Volkswagen Group styr om till fossilfria bränslen – Mårten Blomroos, VW

5. Trafikverkets uppdrag att leda samverkan - Fördjupning

 • Hur Trafikverket vill leda samverkan – Johan Lindberg, Trafikverket
 • Vilka förväntningar har din organisation på Trafikverket? – Diskussion
 • Gemensam kraftsamling inför etappmålet 2020 – Johan Lindberg, Trafikverket
 • Hur kan din organisation bidra till kraftsamling 2020? – Diskussion

______________________________

12.10 Lunch

______________________________

Block 7 - Det delade ansvaret


13.20 Transportstyrelsen

Jonas Bjelfvenstam, Generaldirektör Transportstyrelsen

13.35 Polisens uppdrag och framtida trafikstrategi

Maria Lönegård, Polismyndigheten

13.50 Systembolagets samhällsuppdrag ur ett trafiksäkerhetsperspektiv

Marie Nygren, vice VD Systembolaget

14.00 Insatser för att minska ANDT-relaterade skador i trafiken

Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten

14.10 SMADIT - Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken

Jonas Rutgersson, Smaditsamordnare
______________________________

Finalpass


14.20 Nollvisionen; start och framtid

Claes Tingvall

14.35 Tack för i år

Göran Sydhage, VD MHF
______________________________

HEMFÄRD (flyg 16:10, tåg 16.52)

______________________________
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399