StartSäkrare i trafikenTylösandsseminarietProgram 2017

Program 2017

PROGRAMMET DETALJPLANERAS JUST NU OCH KAN ÄNDRAS.

Anmälan till Tylösandsseminariet 2017 (öppnas i ny flik)


Måndag 11 september.


19.00 Registreringen öppnar


20.00 Smygstartsmiddag

Starta mjukt med nätverkande. Passa på att träffa branschfolk och beslutsfattare.

Tisdag 12 september.


09.00 Registreringen öppnar


10.00 Kaffe och smörgås


10.30 Block 1 - Konferensen öppnas


Invigningstal - Tylösandsseminariet 60 år

Maria Bergström, Ordförande MHF

Varför samlas vi i Tylösand?

Rattfylleridrabbad
______________________________

11.00 Block 2 - Nystart Nollvisionen


Trafikverket

Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket

Trafikverkets uppdrag att leda samverkan

Maria Krafft, Måldirektör Trafikverket

Trafikanalys, uppföljning av uppdragen i Nystart Nollvision

Brita Saxton, Generaldirektör Trafikanalys

Nollvisionen som koncept och dess expansion

Ragnar Andersson, Centrum för personsäkerhet

Nollvisionen på export

Matts-Åke Belin, Trafikverket

Information om utställarna

Micke Valier, MHF
______________________________

12.30 Lunch

______________________________

14.00 Block 3 - Hur beter vi oss egentligen?


Olycksutveckling och möjlig framtida reduktion av olyckor

Dr polit. og Dr. Philos. Rune Elvik, TØI

Fair Transport

Tove Winiger, Sveriges Åkeriföretag
______________________________

15.15 Paus

______________________________

Suicidfall i transportsystemet

Anna-Lena Andersson, Trafikverket

"Mobil i bil", utvärdering och åtgärder

Therese Malmström, Transportstyrelsen

Hur hanteras olika trafiksäkerhetsbrott i rättsväsendet och samhället?

Måns Svensson, Rättssociologiska institutionen Lunds Universitet
______________________________

16.10 Kaffe

______________________________

16.40 Block 4 - Tekniska framsteg mot Nollvisionen


Hur säker är bilen?

Anders Kullgren, Folksam

Vilka olyckor blir kvar när fordonsflottan byts ut?

Matteo Rizzi, Folksam

Volvo, Drive Me

Kalle Runnberg, Volvo

Samarbete polisen och Trafikverket, automatiska nykterhetskontroller

Anders Wiman

Räddningstjänstens arbete med nollvisionen

Mattias Sjöström, Räddningstjänsten i Halmstad och MSB

Slut för idag

______________________________

20.00 Middag

______________________________Onsdag 13 september.


08.45 Block 5 - Nystart Nollvisionen


Infrastrukturministern

Anna Johansson, Infrastrukturminister

Den nationella cykelstrategin

Näringsdepartementet

Fossilfri fordonsflotta 2030, hur uppfylls säkerhetskraven?

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Studie angående dödsolyckor och fotgängare på landsbygd

Anders Kullgren, Folksam

Lokalpolitikens ansvar: Hur påverkar Nollvisionen er kommun?

Daniel Helldén (MP), Stockholm, Johan Nyhus (S), Göteborg, Mari-Louise Wernersson (C) Falkenberg

Kommuner i glesbygd, hur ser trafiksäkerheten ut i landet?

Peter Lindroth Ordf, i SmåKom och kommunalråd i Karlsborgs kommun

Information om utställarna

Micke Valier
______________________________

10.20 Kaffe

______________________________

11.00 Block 6 - Parallella seminarium - Ange ditt val i anmälan


1. Racer eller mormor - Kan alla cykla?


2. För vem är vägen säker? - Oskyddade trafikanter


3. Är det lätt att vara tung? Tunga fordon


4. Fossilfria fordon - vad krävs?


______________________________

12.00 Lunch

______________________________

13.10 Block 7 - Det delade ansvaret


Transportstyrelsen

Jonas Bjelfvenstam, Generaldirektör Transportstyrelsen

Polisens uppdrag och framtida trafikstrategi

Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef

Systembolagets samhällsuppdrag ur ett trafiksäkerhetsperspektiv

Marie Nygren, vice VD Systembolaget

SMADIT

Jonas Rutgersson, Smaditsamordnare
______________________________

14.25 Avslutning


Nollvisionen; start och framtid

Claes Tingvall
Göran Sydhage, VD MHF
______________________________

HEMFÄRD (flyg 16:10, tåg 16.52)

______________________________

Anmälan till Tylösandsseminariet 2017 (öppnas i ny flik)

MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399