StartSäkrare i trafikenBäst på alkolås & alkomätarePolicy produktomdömen

Policy produktomdömen

MHF:s produktomdömen gällande alkolås och alkomätare utarbetas som en del av vår konsumentupplysning. MHF bedömer alkomätningsprodukter utifrån konsumenttester i svenska och utländska laboratorier, funktions- och användartester samt erfarenheter från långtidsanvändning. Olika krav ställs på olika användningsområden beroende på lagstiftning, standarder och generella konsumentkrav. Produktomdömena görs av MHF:s konsumentråd och ska präglas av saklighet och opartiskhet i förhållande till olika tillverkare och leverantörer. Mätresultat och funktion sker i enlighet med MHFs konsumentkrav.

Pålitlig & driftsäker

MHF ger alkomätningsprodukter omdömet pålitlig & driftsäker utifrån tekniska tester i laboratoriemiljö, granskning av befintlig dokumentation samt användares erfarenheter. Viktiga kriterier för pålitlig är att produkten har tillräcklig mätnoggrannhet och förmåga att mäta på den djupa lungluften. Ett kriterium för driftsäker är också att alkomätningsprodukten talar om för användaren på ett tydligt sätt när det är dags för kalibrering.

Pålitlig

MHF ger alkomätningsprodukter omdömet pålitlig utifrån tekniska tester i laboratoriemiljö, granskning av befintlig dokumentation samt användares erfarenheter. Viktiga kriterier för pålitlig är att produkten har tillräcklig mätnoggranhet och förmåga att mäta på den djupa lungluften.
De alkomätningsprodukter som får omdömet pålitlig saknar ofta automatiska funktioner som tydligt uppmärksammar användaren på när det är dags för kalibrering.

Vi avråder

När vi avråder från en produkt kan anledningen vara att produkten visat på brister som kan bero på åldrande eller brister i funktion. Bristen är inte av den art att vi valt att varna för produkten. En avrådan kan också vara baserad på kvalitetsbrister i serviceorganisationen hos en leverantör eller att produkten uppvisat dåliga användaregenskaper.

Vi varnar

När MHF varnar för en produkt har vi i våra tester och fältprov upptäckt alarmerande brister i produkten. Ett omdöme med varning kan innebära att produkten uppvisar stora brister i mätnoggranhet och att alkomätningen inte speglar en mänsklig utandning. Produkten kan också i laboratorietester eller användartester ha uppvisat andra andra allvarliga brister. Vi varnar också när allvarliga leverantörsbrister uppdagas, exempelvis brister i leveranser och ekonomirutiner.

Bedömning pågår - Vänta

Symbolen används under tiden som vi genomför våra konsumenttester på en produkt. Ibland kan denna märkning finnas under en längre tid på produkten. Detta beror på att det tar tid för en ny aktör att etablera sig på marknaden vilket gör att bedömningen tar tid. En annan anledning kan vara att vi har som princip att kommunicera alla testresultat till tillverkaren innan de offentliggörs så att de ges möjlighet att åtgärda eventuella fel och brister innan publicering.

Om en produkt aktivt säljs och marknadsförs på svenska marknaden trots att MHF påpekat brister kommer ett omdöme att läggas ut, där vi varnar eller avråder från produkten.

MHF gör årligen konsumentbedömningar av olika trafiksäkerhetsprodukter. Främst inom området alkoholmätning. Målsättningen är att granska alla på marknaden tillgängliga alkolås- och alkomätarprodukter.

Dessa bedömningar och tester utförs på speciellt inlånade eller inköpta enheter. Oftast utförs testen på minst två produkter inom samma modell. Produkterna granskas inom tre områden:
  1. Teknisk funktionalitet i laboratoriemiljö samt granskning och kontroll av befintlig dokumentation.
  2. Användartester samt intervjuer med användare och erfarenheter från fältprov
  3. Funktionstester

För konsumenttester har MHF en speciell testmall som följs vid test av produkten. Uppdragsgivare för testet är MHF:s konsumentansvarige. Testresultat, testmall samt omdöme om produkten granskas och godkänns av MHF konsumentråd.
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399