StartSäkrare i trafikenBäst på alkolås & alkomätareAlkolåsProduktomdömen

Produktomdömen

Alkolås på den Svenska marknaden sorterade efter användningsområde

MHF bedömer alkolåsprodukter utifrån konsumenttester i svenska och utländska laboratorier, funktions- och användartester samt erfarenheter från långtidsanvändning. Olika krav ställs på olika användningsområden beroende på lagstiftning, standarder och generella konsumentkrav.

Sedan 2014 har MHF valt att bara publicera alkolåsprodukter som är utprovade på ackrediterade laboratorium och uppfyller någon av de gällande standarder som är giltiga i Europa. Standardiseringsorganisationen Cenelec har under 2013 och 2014 arbetat med att uppdatera standarderna EN 50436-1:2005 Alkolås för körkort med villkor och EN 50436-2:2007 Alkolås vid kvalitetssäkring av transporter. Detta innebär att man successivt kommer att gå över och kräva att alkolåsen möter de nya utgåvorna EN 50436-1:2014 och EN 50436-2:2014.

Från 2016-10-21 upphör de äldre versionerna av båda standarderna helt att gälla och efter detta datum är det bara de produkter som uppfyller den nya utgåvan som är gäller.

De omdömen som ges om varje produkt sammanfattas i ett av fem olika råd
  1. Pålitlig & Driftsäker
  2. Pålitlig
  3. Vi avråder
  4. Vi varnar
  5. Vänta
Läs gärna policyn för produktomdömen för att sätta produktomdömena i sitt rätta sammanhang.


Alkolås för användning vid villkorlig körkortsåterkallelse

Den 1 januari 2012 permanentas alkolåsprogrammet med villkorlig körkortsåterkallelse. De alkolås som godkänns av Transportstyrelsen ska uppfylla standarden SS-EN 50436-1 samt Transportstyrelsens nya föreskrifter.

Alkolås för kvalitetssäkring av transporter med upphandlingskrav

Alkolås för kvalitetssäkring av transporter och för inköp som omfattas av Lagen om offentlig upphandling.

Alkolås för användning i privatfordon och i företag utan upphandlingskrav

Alkolås för användning i privata fordon och för inköp som inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling.

MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399