StartOm MHFVår organisationRegioner & lokalavdelningar

Regioner & lokalavdelningar

MHF har delat upp landet i sju regioner som koordinerar verksamheten på lokalt plan. Varje region styrs av en förtroendevald regionstyrelse.

MHF:s lokala verksamhet i Sveriges kommuner utgör basen för vårt trafiksäkerhetsarbete. Lokalavdelningarna genomför utåtriktade aktiviteter där man sätter fokus på någon fråga som är viktig för människors livskvalitet och säkerhet i närområdet. Aktiviteterna kan vara något av de medlemsprojekt som MHF just nu driver eller insatser som behöver göras för att göra trafiken säkrare där just du bor och rör dig i trafikmiljön.

Lokalavdelningarna möjliggör att MHF:s arbete verkligen når ut över hela landet. De tar aktiv del i lokala trafiksäkerhetsfrågor, påverkar kommunpolitiker och jobbar för en säker och drogfri trafikmiljö.

Här kan du se vilken lokalavdelning som finns där du bor .
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399