StartOm MHFNyheterKörkortsfrågan i fokus på förbundsmöte

Körkortsfrågan i fokus på förbundsmöte

2018-06-28
MHF:s förbundsmöte hölls den 11 juni på Lidingö och 49 ombud fanns på plats.

Göran Sydhage är vd för MHF.
- Ni MHF-funktionärer gör en jätteviktig insats. Nu gasar vi framåt och satsar på att värva många nya medlemmar under 2018, sa han.

Göran Sydhage summerade MHF:s aktiviteter under förra året. Han lyfte fram bland annat fram MHF:s rastplatsaktivitet Ta Paus, under 2017 stod 388 funktionärer på 68 Ta Paus-platser i Sverige. 13 800 personer besökte Ta Paus-platserna.
- Då Sverige tar semester då jobbar MHF. Våra funktionärer gör en fantastisk insats på Ta Paus, sa Göran Sydhage.

Ta Paus är en viktig aktivitet för att värva nya medlemmar poängterade han. Under 2017 fick MHF 535 nya medlemmar.
- Det är viktigt att vi fortsätter att värva. Vi håller inte riktigt den takten i år som vi hade under förra året, berättade Göran Sydhage.
- Nu när det är sommar ska vi gasa och satsa på medlemsvärvningen under Ta Paus. Och så hoppas vi att siffran blir ännu högre än under 2017.

Till förbundsmötet hade elva motioner kommit in. MHF Ljungbys motion handlade om brister i kriterierna för att bli godkänd vid uppkörningen för B-körkort. Trafikverket håller på med en översyn av förarutbildningen för personbil. Motionären skriver att i genomlysningen borde förarprövarnas kompetens och tendens att i vissa fall underkänna körelever för bagatellartade saker ses över. Enligt motionären finns det uppgifter om att förarprövarna har direktiv att inte godkänna mer än 50 procent av eleverna.

Christer Folkesson, MHF Öst, gick upp i talarstolen och gjorde ett tillägg i motionen (motionären kunde inte närvara).
- Motionären vill lägga till en punkt, om att MHF ska arbeta för att tiden man har på sig att klara både teoriprov och uppkörning ska förlängas från dagens två månader till sex månader.

Förbundsstyrelsen accepterade tillägget och la till det i sitt förslag. Förbundsmötet avslog MHF Ljungbys motion och beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag, som innebär att förbundsstyrelsen ska till Transportstyrelsen framföra vikten av att proven för körkort är relevanta ur trafiksäkerhetspunkt, transparanta och utförs av personer med god kompetens.

- Trafikverket har inlett en översyn av förarutbildningen. MHF kommer att sitta med i expertgruppen, berättade MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.

Vid två tillfällen under förbundsmötet fick ombuden lägga sin röst i en sluten omröstning. Först var det val av ledamöter till förbundsstyrelsen och sedan val av valberedning. Orsaken var att det fanns fler föreslagna namn än platser. André Hällsten, Ulrik Larsson, Folke Ringberg och Göran Roxhav omvaldes som ledamöter till förbundsstyrelsen. Efter omröstning består den nya valberedningen av Olov Stoor (sammankallande), Aksel Kops Eriksen, Sten Fahlén och Håkan Eriksson.

Förbundsmötet beslutade att regionerna får 3,1 miljoner kronor i extrastöd under 2019.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen från MA Rusfri Trafikk och Christer Strand från MHF Åland berättade om sina organisationer och framförde hälsningar till MHF.

Gästen Anders Norén, teknisk chef på Bil Sweden, berättade om hur läget ser ut i bilbranschen.
- Förra året såldes 379 000 nya bilar i Sverige, det var ett rekordår för tredje året i rad, sa han.
- I år är prognosen att antalet nyregistrerade bilar kommer att landa på 360 000 stycken. Det nya skattesystemet med bonusmalus skapar en viss osäkerhet på marknaden.

Text: Mari Haglund
Foto: Mikael Lindberg

MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399