StartOm MHFNyheterFördubbling av drogrelaterade dödsolyckor

Fördubbling av drogrelaterade dödsolyckor

2018-05-24
Under 2017 omkom 40 personer i drogrelaterade trafikolyckor i Sverige, det är en fördubbling på två år. En oroande utveckling anser MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.

– Polisen måste bli effektivare när det gäller att upptäcka och lagföra drograttfyllerister, säger han.

Totalt dödades 81 personer i alkohol- och drogrelaterade olyckor i trafiken under 2017, det motsvarar 32 procent av alla omkomna i trafiken (253 personer). Under förra året miste 40 personer livet i drogrelaterade olyckor, vilket är en ökning från 2016 då siffran var 35 personer och en fördubbling från 2015 - då 21 personer omkom.

Det innebär att 16 procent av de som miste livet i trafiken 2017 omkom i en drogrelaterad trafikolycka.

– Redan under 2016 såg vi en kraftig ökning och den trenden har fortsatt under 2017, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– Sannolikt beror det här på en ökning av droganvändandet både i samhället och i trafiken.

För att öka den negativa trenden måste polisen öka sin närvaro i trafiken, tror Lars Olov Sjöström.
– Polisen måste bli effektivare när det gäller att upptäcka och lagföra drograttfyllerister. Det kan ske genom utbildning enligt modellen "taktiskt arbete mot drograttfylleri" (en arbetsmetod som utvecklats inom polisen), säger han.
– Dessutom bör den svenska polisen som sina danska och norska kollegor få befogenheter att använda snabbdrogtester för rutinmässiga kontroller i trafiken.

Under 2017 anmäldes 13 804 drograttfylleribrott i Sverige. Den svenska polisen får inte slumpmässigt drogtesta en förare, utan det måste finnas en misstanke. Det är något som skiljer från rattfylleri, då polisen får göra ett sållningsprov även om misstanke saknas.

– För att polisen ska hitta drograttfylleristerna, krävs det att man har tillräckligt många allmänna kontroller och kontakter med förare, konstaterar Lars Olov Sjöström.

– Det är i samband med att polisen gör rutinkontroller och kontrollerar körkort och tar utandningsprov som polisen får misstanke om att vissa förare är drogpåverkade.


Läs hela reportaget här


Text: Mari Haglund
Foto: Polisen
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399