StartOm MHFNyheterFörslaget om regler för självkörande fordon klart

Förslaget om regler för självkörande fordon klart

2018-04-09
Utredningen Vägen till självkörande fordon har överlämnats till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Utredningen har haft i uppdrag att se över hur självkörande fordon kan bli en del av transportsystemet.

Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam har lett arbetet. Han är också generaldirektör för Transportstyrelsen.
– Det behövs ändamålsenliga regler för att få kontroll över utvecklingen. Hur skapar vi bra förutsättningar för introduktion av självkörande fordon i allmän trafik? Vi måste också möjliggöra för nya tekniska lösningar i processen. Och sist men inte minst måste vi skapa acceptans bland övriga trafikanter för tanken om självkörande fordon, säger Jonas Bjelfvenstam i en kommentar.

I utredningen föreslås bestämmelser för självkörande fordon. Några exempel:
En förare ska inte kunna straffas för de uppgifter som det automatiska körsystemet ska klara av. Däremot är föraren skyldig att ta över körningen om systemet så kräver, det vill säga om fordonet är byggt så att det inte kan lösa uppgiften på egen hand.

Ett ägaransvar införs för självkörande fordon. Fordonsägaren är under den automatiserade körningen ansvarig för att fordonet följer trafikreglerna. Om det självkörande systemet bryter mot reglerna, ska ägaren betala en avgift.

Föraren måste ha behörighet att köra fordonet och får inte köra rattfull.

Nya trafikbrott införs: Rattfylleri under automatiserad körning, grov vårdslöshet i trafik under automatiserad körning samt olovlig körning och otillåtet förande av fordon under automatiserad körning.

Det nya brottet rattfylleri under automatiserad körning föreslås ha två nivåer, där gränsen för rattfylleri är 0,2 promille och för grovt rattfylleri 1 promille. Vid automatiserad körning måste föraren kunna ta över körningen om körsystemet kräver det och måste därför vara nykter i lagens mening. Bryter föraren mot rattfylleribestämmelserna kan körkortet återkallas. Påföljden för grovt rattfylleri under automatiserad körning föreslås vara fängelse i två år.

I utredningen föreslås bland annat också: Ökade möjligheter till försök med fordon utan förare, introduktion av helt automatiserade motorredskap klass II samt krav på lagring av vissa data för fordon med både manuell och automatiserad körning.


MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399