StartOm MHFNyheterFörändrade regler för alkolås kan ge fler rattfylleriåterfall

Förändrade regler för alkolås kan ge fler rattfylleriåterfall

2018-04-05
Den 1 mars blev det svårare att få körkort med villkor om alkolås. Den här förändringen innebär en försämring av alkolåsprogrammet anser MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.

– Nu utestängs den grupp rattfyllerister, som kanske har den största återfallsrisken, varnar han.

Under 2017 återkallade Transportstyrelsen 5 694 körkort i Sverige till följd av rattfylleri och 1 620 körkort drogs in på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende. Transportstyrelsen beviljade cirka 1 600 körkort med villkor om alkolås under 2016. Från den 1 mars har reglerna för att få körkort med villkor om alkolås ändrats. De gamla reglerna innebar att alla personer som dömts för rattfylleri, direkt hade möjlighet att ansöka om att delta i alkolåsprogrammet.

På det viset kunde de få behålla sitt körkort, mot att installera ett alkolås i bilen och gå på regelbundna medicinska kontroller. De nya reglerna innebär att personer med en missbruks- eller beroendediagnos inte kan få alkolås direkt efter ett rattfylleribrott. Personen måste först bevisa sin nykterhet i minst sex månader innan den kan ansöka om alkolås.

– De här nya reglerna innebär en försämring av alkolåsprogrammet, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– Troligen kommer antalet deltagare i alkolåsprogrammet nu att minska.

I Sverige återkallas körkortet oftast i tolv månader vid rattfylleri och vid grovt rattfylleri under 24 månader. Forskningen visar att återfall i rattfylleri under spärrtiden av körkort är högre bland personer som inte har alkolås jämfört med de som har alkolås enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut.

– Det är bättre att fånga upp rattfylleristerna snabbt i ett alkolåsprogram, än att dra in deras körkort och riskera att dessa personer återfaller i rattfylleribrott, säger Lars Olov Sjöström.
– Alkolåsprogrammet ger ju faktiskt bättre resultat än de flesta rehabiliteringsmetoder för personer med alkoholproblem.

Under 2016 omkom 83 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor.
– I slutändan riskerar de nya reglerna för alkolåsprogrammet att ge fler skadade och dödade i trafiken, i och med att risken för återfall i rattfylleribrott ökar, säger Lars Olov Sjöström.


Läs hela reportaget här


Text: Mari Haglund
Foto: Carl Johan Erikson/MHF

MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399