StartOm MHFNyheterMHF granskar påföljderna för rattfylleribrott

MHF granskar påföljderna för rattfylleribrott

2018-03-07
I ett nytt projekt ska MHF undersöka hur påföljderna ser ut vid rattfylleribrott. Vilken påföljd som väljs vid grovt rattfylleri avgör om en dömd rattfyllerist får behandling eller inte.

– MHF anser att det är viktigt att samhället tar itu med den missbruksproblematik som ligger bakom många grova rattfylleribrott, säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.

Under 2017 anmäldes 11 752 rattfylleribrott i Sverige och 13 789 stycken drograttfylleribrott enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. När det gäller hur många personer som lagförs för brott, det vill säga summan av domslut, strafförelägganden och åtalsunderrättelser visar BRÅ:s siffror för 2016 följande: för rattfylleri var det 4 050 personer, för grovt grovt rattfylleri var antalet 3 218 och för rattfylleri under påverkan av narkotika 1 063 personer.

MHF:s nya projekt heter Påföljdsval och behandling av rattfylleribrott – en granskning. Projektet genomförs under 2018 med syfte att kartlägga påföljdsval och rättspraxis vid rattfylleri med särskild hänsyn till rehabilitering och behandling.

En av frågorna som MHF vill undersöka är – hur huvudpåföljderna fördelar sig vid grovt rattfylleri?
– Vi vet inte hur det ser ut, därför är det intressant att granska, berättar Lars Olov Sjöström.
– I två tidigare undersökningar har vi tittat på det. Nu kommer vi kunna se om något har förändrats.

I rapporten ”Vem bryr sig?” undersökte MHF hur påföljderna såg ut för rattfylleri och grovt rattfylleri under åren 1996 och 1999. En uppföljning gjordes i rapporten ”Rättspraxis vid rattfylleri” för perioden 2001 till 2005.

– Nu i det nya projektet kommer vi att gå igenom domarna för grovt rattfylleri för åren mellan 2009 och 2017. Vi ska titta på påföljderna villkorlig dom, skyddstillsyn samt fängelse, förklarar Lars Olov Sjöström.
– Valet av påföljd har betydelse för vilka vård- och behandlingsinsatser som sätts in.

År 2005 fördelade sig påföljderna för grovt rattfylleri enligt följande: i 55 procent av fallen var påföljden fängelse, 18 procent villkorlig dom med samhällstjänst och i 21 procent av fallen – skyddstillsyn. Undersökningen gjordes på 5 094 domar i rapporten Rättspraxis vid rattfylleri.

Varför anser MHF att det är viktigt att undersöka hur påföljderna ser ut vid grovt rattfylleri?
– Vid påföljden villkorlig dom med samhällstjänst sker inga påverkansinsatser, de dömda rattfylleristerna får ingen behandling. Trots att många av dem har alkoholproblem, säger Lars Olov Sjöström.

– Även vid de kortare fängelsestraff på en månad som är vanliga vid grovt rattfylleri saknas vård och behandling. Om påföljden däremot blir så kallad kontraktsvård (skyddstillsyn med särskild behandlingsplan) får rattfylleristen behandling och minst ett års övervakning istället för fängelse.


Läs hela reportaget här


Text: Mari Haglund
Foto: Andy Dean/MostPhotos


MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399