StartOm MHFNyheterJönköping kräver alkolås i sina skolskjutsar

Jönköping kräver alkolås i sina skolskjutsar

2018-02-05
En stor del av de svenska kommunerna ställer idag krav på alkolås i sina skolskjutsar. Jönköpings kommun är en av dem.

Varje år gör MHF Öst/MHF-Ungdom en extra fordonsbesiktning av skolskjutsarna i Jönköpings kommun tillsammans med kommunen, polisen och NTF.

De flesta av Sveriges kommuner tycker att det är viktigt att eleverna har en säker och trygg resa till och från skolan med en nykter chaufför. Därför kräver många alkolås i sina skolskjutsar.

I MHF Region Öst ingår länen Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland. Det finns 51 kommuner i regionen. MHF Öst har undersökt hur många av kommunerna i regionen som ställer krav på alkolås i upphandlingen av sina skolskjutsar. 90 procent av kommunerna svarade på enkäten. Av dem som svarade uppgav 95 procent (44 av 46 kommuner) att de kräver alkolås i sina skolskjutsar.

– Vi tycker att det är enastående att kommunerna säkerställer barnens säkerhet, genom att ställa krav på alkolås i sina skolskjutsar, säger Christer Folkesson, regionordförande MHF Öst.

– När MHF började arbeta med frågan i regionen och var ute med alkolåsutställningen i början av 2000-talet, då var många kommuner skeptiska till alkolås.

Hur kommunerna kontrollerar alkolåsen under upphandlingstiden skiljer sig åt. Jönköpings kommun har inskrivet i upphandlingen ett krav på en extra fordonsbesiktning av skolskjutsarna. Syftet är att säkerställa att entreprenörerna följer de regler man har kommit överens om.

– Vi har det inskrivet i avtalet för skolskjutsarna att de måste göra den här extra kontrollen, berättar Ulrika Wärnbring, planerare för skolskjutsarna i Jönköpings kommun.


Läs hela reportaget här


Text och foto: Mari Haglund
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399