StartOm MHFNyheterStora skillnader i hur lätt polisen är att nå

Stora skillnader i hur lätt polisen är att nå

2017-12-01
Konsekvenserna av polisens omorganisation har granskats i en ny rapport som konstaterar att förutsättningarna ser mycket olika ut i landet.

I polisområde Södra Lappland ska en polispatrull täcka en yta som är nästan lika stor som Danmark.
– Det får inte vara på det viset, att rättssystemet har vita fläckar på Sverigekartan, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF.

Den 1 januari 2015 gjordes en omorganisation av Polismyndigheten. Då slogs 21 polisdistrikt samman och bildade sju polisregioner. I rapporten Polisens ledningscentraler, har polisforskaren Stefan Holgersson, Linköpings universitet, granskat hur arbetet i polisens ledningscentraler har påverkats av omorganisationen.

Den lokala förankringen när det gäller person- och lokalkännedomen hade redan försvagats eller försvunnit på många orter genom tillskapandet av länskommunikationscentraler. Därför hade införandet av regionledningscentralerna en liten betydelse vad gäller dessa faktorer, förutom för enstaka orter såsom exempelvis Östersund, konstaterar rapporten.

I studien har poliser intervjuats om flytten av ledningscentralen från Östersund till Umeå. Rapporten har tittat på om det finns geografiska skillnader. Skiljer sig förutsättningarna för hur det är att jobba som polis? Hur lätt är det för allmänheten att nå polisen?

Det finns dock stora skillnader i hur arbetet organiseras i de olika regionledningscentralerna. En orsak är att regionerna har stora olikheter vad gäller exempelvis yta, ärendetyper och belastning, skriver Holgersson. Exempelvis är polisregion Norr till ytan 110 mil lång, medan polisregion Stockholm är 18 mil lång.

Ur rapporten: ”Avstånden kan vara så stora att det i praktiken inte är möjligt att göra snabba resursomfördelningar genom att skicka patruller från andra orter för att täcka upp.”

– Jag ser en särskild risk att människor som bor i mindre orter och på landsbygden blir lidande och får sämre tillgång till snabba polisinsatser på grund av det här, konstaterar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF.

Ett exempel är lokalpolisområde Södra Lappland som är jämförbart med Danmark i storlek, där ska en polispatrull täcka hela den ytan. I somras blev en butiksägare i byn Klimpfjäll i Vilhelmina kommun utsatt för ett inbrott och blev bestulen på 200 000 kronor. Det dröjde tio timmar från att butiksägaren larmade polisen till att en patrull dök upp.

Polisernas huvudskyddsombud tyckte att det var en arbetsmiljöfråga att det bara finns en polisbil i lokalpolisområde Södra Lapp-land under vardagsnätterna och tog frågan till domstol. Kammarrätten gick på Polismyndighetens linje och slog fast att den låga bemanningen inte var ett problem.


Läs hela reportaget här


Text: Mari Haglund
Foto: Thomas Möller/MostPhotos

MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399