StartOm MHFNyheterFärre miste livet i trafiken

Färre miste livet i trafiken

2017-10-16
Mellan januari och augusti miste 171 personer livet i vägtrafiken. Det är elva personer färre jämfört med samma period 2016, det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström är försiktigt optimistisk.
– MHF håller tummarna för att trenden håller i sig, säger han.

Under juni, juli och augusti omkom 88 personer i trafiken. Det ligger på samma nivå som förra sommaren, då antalet var 87 stycken.

– Det är tydligt att vi ligger på ungefär samma olyckstal som under tidigare semesterperioder, konstaterar Lars Olov Sjöström.

Mellan januari och augusti dödades tolv cyklister i trafiken, en liten minskning från samma period 2016, då siffran var 17 stycken. 21 fotgängare omkom under de första åtta månaderna, att jämföra med 23 personer 2016.

– När det gäller gående och cyklister kan man konstatera att det är tydligt att det kommer krävas fler åtgärder för att pressa ned olyckstalen, säger Lars Olov Sjöström.
– På lång sikt får det betydelse hur man planerar trafikmiljön för den här gruppen. Samtidigt som det på kort sikt är det viktigt att jobba med riskbeteendena hos cyklister och gående.

Polisens utförde 580 000 nykterhetskontroller mellan januari och augusti, det visar polisens egen statistik. För 2016 var den siffran 740 000 utandningsprov för motsvarande period. Polisen understryker att de har en lång eftersläpning på inrapporteringen av kontrollerna.

– Fortfarande har inte den nedåtgående trenden för blåsen brutits och det är mycket allvarligt, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– Det finns inga möjligheter att kompensera ett sådant stort bortfall med ökad kvalitet i arbetet, det vill säga exempelvis genom riktade insatser eller ökad synlighet i trafiken.

Aktuell forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, bekräftar att om polisen gör många nykterhetskontroller, då är det färre förare som kör när de har druckit alkohol.

Under de åtta första månaderna omkom 171 personer i trafiken, det är elva personer färre jämfört med samma period 2016.
– Jag hoppas att vi fortsätter att ligga på den här nivån under resten av året, säger Lars Olov Sjöström.

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen tagit fram nya etappmål för antalet döda i trafiken. Myndigheten föreslår att det nya etappmålet för antalet omkomna i trafiken ska vara en halvering mellan 2015 och 2030. Ett förslag som skulle innebära att antalet döda ska minska från 259 personer till 130 personer. Det betyder att i genomsnitt skulle antalet personer som dör i trafiken, behöva minska med åtta-nio personer per år.

Hur ser du på det nya föreslagna etappmålet för dödstalen i trafiken?

– För att kunna göra en realistisk bedömning av hur mycket dödstalen ska minska med fram till 2030, måste man titta på hur utvecklingen för olyckstalen har varit under de senaste fem-sex åren, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– Om man tittar på det, då har vi faktiskt gjort mycket små framsteg.

Under 2010 miste 266 personer livet i trafiken, en siffra som 2016 var högre, då 270 personer omkom.
– Det här är allvarligt. Och det som gör det oroande är att vi har sett väldigt lite av de åtgärder som skulle krävas för att minska antalet döda i trafiken, säger Lars Olov Sjöström.
– MHF vill exempelvis se fler samhällsinsatser mot rattfylleri och drograttfylleri.


Text: Mari Haglund
Illustration: Transportstyrelsen
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399