StartOm MHFNyheterNy lösning ska kontrollera flygpersonal

Ny lösning ska kontrollera flygpersonal

2017-06-30
MHF Test Lab visade upp en ny teknisk lösning på Trafiknykterhetens Dag i Jönköping. Tanken är att prototypen ska användas på flygplatser för att kontrollera nykterheten hos kabinpersonal.

– Den här lösningen gör det smidigt att testa all personal, förklarar Tomas Jonsson, vd för MHF Test Lab.

Nykterhetskontrollen i den nya tekniska lösningen är baserad på samma teknik som användes i alkobommarna i Frihamnen. Du blåser i munstycket och om du är nykter så öppnas spärren, som består av samma typ av speedgates som används vid tunnelbanan, och du får passera.

– Vi använder samma teknik som i alkobommarna. Den här tekniken är smidig. Du behöver inte blåsa hårt, för den här tekniken mäter inte på den djupa lungluften, säger Tomas Jonsson.

Många besökare på Trafiknykterhetens Dag var nyfikna på MHF Test Labs prototyp. Flygplatser är inte det enda tänkbara användningsområdet för den här typen av nykterhetskontroller.

– Den här lösningen kan användas på många typer av platser, när arbetsgivare vill kvalitetssäkra sin personal, berättar Tomas Jonsson.

– Om man exempelvis på ett stort sjukhus vill kontrollera att vårdpersonalen är nykter inför en operation, då skulle det här kunna vara ett verktyg.

Tekniken med speedgates har redan testats på kärnkraftverket Forsmark.

– Då testade man all personal. En fråga som då diskuterades var integritet: behöver man verkligen testa alla? säger Tomas Jonsson.

– Integritetsfrågan är en viktig aspekt. Samtidigt som det i det svenska arbetslivet inte tolereras att personalen är onykter.

Motorföraren har begärt ut statistik från polisen över hur många nykterhetskontroller som görs av flygpersonal. Enligt polisen finns det ingen nationell sammanställning när det gäller statistiken. I Polisregion Stockholm gjordes 340 nykterhetskontroller av flygpersonal under 2016, för 2015 var den siffran 329 stycken. Uppgifterna är enligt polisen osäkra för båda åren, på grund av fel i statistiksystemet.

Då och då går det att läsa i medierna om flygpersonal som stoppats misstänkt för flygfylleri. I oktober 2016 stoppades exempelvis en alkoholpåverkad besättningsman på Skavsta.

För piloter gäller bland annat följande regel: Alkoholförtäring får inte ske 8 timmar eller senare före flygning. Lagen för flygfylleri skärptes 2010 och då jämställdes flygtrafiken i praktiken med vägtrafiken. Genom den lagändringen fick polisen större möjligheter att kontrollera nykterheten hos flygpersonal. Efter en dom i hovrätten 2013 fick polisen ytterligare befogenheter.

– Den domen gjorde gällande att polisen får göra rutinmässiga nykterhetskontroller av kabinpersonalen även utanför planet, förklarar Tomas Jonsson och fortsätter:
– I det ögonblick som besättningen träder i tjänst, får den inte vara onykter. Före hovrättsdomen var polisen tvungen att utföra nykterhetskontrollerna när hela besättningen klivit ombord på planet.

Det finns många olika sätt att kontrollera flygpersonal på, enligt Tomas Jonsson.
– Polisen kan göra slumpmässiga kontroller och Transportstyrelsens flygoperativa enhet kan göra kontroller. En annan möjlighet är att flygbolagen eller flygplatsen gör egna kontroller.

Att polisen gör för få nykterhetskontroller av flygpersonal är ett problem, konstaterar han.
– Vår nya tekniska lösning är ett sätt att smidigt kontrollera all kabinpersonal, menar Tomas Jonsson.
– Man kan sätta upp en speedgate i debriefingrummet, där måste all kabinpersonal passera.

Hur många enheter behöver man – en per terminal?
– Ja precis, en per terminal.

Hur stor kostnad handlar det om?
– För en sådan här enhet, cirka 450 000 kronor.

Text och foto: Mari Haglund
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399