StartOm MHFNyheterLiten kunskap om alkohol och oskyddade trafikanter

Liten kunskap om alkohol och oskyddade trafikanter

2017-04-20
Alkohol och oskyddade trafikanter är ett område som det har forskats mycket lite på. I en studie från Umeå visade det sig cirka 40 procent av de cyklister som fått skallskador var alkoholpåverkade.

– Cyklister och fotgängare i kombination med alkohol är områden som är ganska outforskade, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF.

Cyklister och fotgängare räknas som oskyddade trafikanter. Under 2016 dödades 19 cyklister, vilket var två personer fler jämfört med året innan. Det visar Transportstyrelsens 15 av cyklisterna omkom i kollision med ett motorfordon.

Antalet fotgängare som miste livet och blev påkörda av ett motorfordon var 39 stycken under 2016, en ökning från 2015 då 28 fotgängare omkom.

Under 2015 skadades 1 736 personer allvarligt på cykel. För fotgängare var den siffran 3 116 personer under 2015. Uppgifterna är hämtade från olycksdatabasen Strada. Statistiken för 2015 är osäker på grund av ett bortfall i sjukvårdens rapportering för det aktuella året.

– Det man ska komma ihåg när det gäller cykelolyckor, är att en hög andel av olyckorna där cyklister skadas allvarligt är singelolyckor, framhåller Lars Olov Sjöström.

– Och det kan få allvarliga konsekvenser om en onykter cyklist utan hjälm kraschar. Den personen kan drabbas av både invaliditet och skallskador.


Läs hela reportaget här


Text och foto: Mari Haglund
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399