StartBli medlemKonsumenträtt

Konsumenträtt

Vi på MHF står på alltid på din sida och lär dig att bli en smart konsument som inte blir lurad eller berövad dina rättigheter. Vi ger också tips så att du kan välja smarta, miljövänliga och prisvärda alternativ när du väljer bil.

MHF är representerade i Allmänna Reklamationsnämndens motorsektion med våra ledamöter Gustav Liljeberg och Lars Olov Sjöström. Där hjälper vi konsumenter som hamnat i kläm eller i tvist med en verkstad eller bilförsäljare. Våra ledamöter är utsedda av regeringen för detta uppdrag.

Tre viktiga rättigheter för dig när du köper bil

 1. Konsumentköplagens reklamationsrätt på tre år. Händer något oförutsett med bilen under de tre första åren så kan du gå tillbaka till bilfirman och klaga. Lagen kräver dock att felet som du råkat ut för är ”ursprungligt”, det vill säga att du ska kunna visa att felet fanns på bilen redan när du köpte den.
 2. Om felet inträffar redan under de sex första månaderna som du äger bilen så har du lättare att få rätt. Under det första halvåret är det nämligen bilfirman som sålde bilen som ska bevisa att felet inte fanns när du köpte bilen. Om de inte kan bevisa detta så måste felet lagas utan självrisk för dig som köpare.
 3. Det händer ibland att bilköpare och bilfirmor inte kommer överens om hur de ska tolka konsumentköplagen i samband med bilköp. Då kan du kostnadsfritt vända dig till Allmänna reklamationsnämnden och få din sak prövad.

Några enkla tips för dig som ska köpa bil

 • Handla från en bilfirma som är ansluten till branschorganisationen MRF. Det betyder att de har förbundit sig att följa utslaget i Allmänna Reklamationsnämnden, även om de anser att nämnden fattat fel. Detta är en trygghet för dig.
 • Köper du bil hos en bilfirma som inte är ansluten till MRF kan du inte vara säker på att Allmänna reklamationsnämndens utslag följs. Dessa utslag är nämligen frivilliga. Ledamöterna som sitter där och avgör ”Bifall” eller ”Avslag” företräder antingen konsumenterna (som vi i MHF gör) eller bilföretagen. En oberoende domare har utslagsrösten.
 • Köper du bil av en privatperson till exempel på Blocket så är du i praktiken rättslös. Du kan inte komma tillbaka efteråt och hävda din rätt om bilen plötsligt slutar fungera. Konsumentköplagen gäller inte och du kan inte få saken prövad i Allmänna reklamationsnämnden.

Gör så här vid tvist

 1. Försök komma överens
 2. Höj inte rösten – var lugn och saklig
 3. Berätta: ”Jag vill ha en opartisk bedömning av vår tvist …” Ibland räcker det inte att vara lugn och saklig. Det händer tyvärr att bilförsäljare och bilköpare blir oense om vad man kommit överens om, vem ska som betala en oförutsedd reparation osv. Märker du att ni inte hittar en lösning kan du lugnt säga: ”Jag vill ha en opartisk bedömning av vår tvist. Därför tänker jag nu göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.”
 4. Gör en anmälan på www.arn.se
 5. Dokumentera allt som sägs. Det är väldigt viktigt att du dokumenterar allt som sägs i samband med bilaffären: kontraktet, bilagor, e-postmeddelanden med löften om att fixa fel på bilen osv. Skriftlig dokumentation behövs när Allmänna reklamationsnämnden ska ta ställning till ditt klagomål.
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399